“Хидрострой” АД търси най-доброто предложение за близо 900 кв. м в бизнес сградата на бул. “Сливница”

 

Конкурс за заведение за обществено хранене обявява новият собственик на MALL VARNA – “Хидрострой“ АД. Ресторантът ще е разположен върху близо 900 кв. м в бизнес сградата, намираща се на бул. „Сливница” № 201.

 

В идейната надпревара може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, които има опит в управлението на подобни обекти.

 

Освен по размер на инвестицията и предложените финансови параметри, концепциите на участниците в конкурса ще получат допълнителни точки и за предложения, които следват идеите на
устойчивото развитие културата на хранене: предлагане на екологично чисти, био, локални, сезонни продукти; минимизиране на хранителните отпадъци и разхищението на ресурси; менюта, базирани на сезонно, балансирано и здравословно хранене; принос за съхранение на местните традиции; иновативни техники на готвене и други.

 

Предложенията трябва да бъдат представени до 17.00 часа на 15.05.2017 г. в сградата на „Хидрострой“ АД на ул. „Андрей Сахаров” № 1, на вниманието на Николай Пашов
– Изпълнителен директор.

 

След разглеждане на предложенията участниците ще бъдат уведомени за дата и час за среща, на която да бъдат обсъдени представените концепции.

 

За допълнителна информация и оглед на обекта: Вилиана Димитрова – тел. 0887 22 33 44, e-mail: v.dimitrova@mall-varna.bg