Postbank

Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенка банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни алтернативни канали за банкиране.

Адрес
гр. Варна: бул. Сливница № 201Б, ет. 1

Тел: 052 686 931

Моб: 0893 512 955

www.postbank.bg

facebook.com/PostbankBG

 

Работно време:

От Понеделник до Петък 09:00 – 17:30